Suofeiya - Tập đoàn sản xuất và kinh doanh nội thất Toàn Cầu

Hyatt Regency Tokyo Bay

  • Dự án: Khách sạn Hyatt Regency
  • Địa chỉ: 5-8-23, Akemi, Urayasu-shi, Chiba, Japan, 279-0014
  • Thời gian hoàn thành: 2019
  • Sản phẩm: Toàn bộ nội thất gỗ của khách sạn
  • Đặc điểm: Veneer tự nhiên

Các dự án liên quan